Menu

Referat generalforsamling

image
11. februar 2017 kl. 11:37

Referat Ordinær Generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912

Afholdt: Mandag d. 30. Januar 2017 kl. 19:00

Dagsorden iflg vedtægterne:

 1.   Valg af dirigent og skrift fører
 • HC er foreslået og valgt
 • Torben Due, fører referat
 • Generalforsamlingen er lovligt varslet 14 dage før på Vorbasse.dk

 

 1.   Aflæggelse af formandens beretning
 • Beretning fra formanden Jack
 • Lidt tilbagegang 9 spillere, der skal arbejdes positivt for de ældste af de unge spillere
 • Økonomi er udfordret, et minus i 2016. Skal være obs på udgifter kontra indtægter. Der opfordres til frivillighed.
 • Fyrværkerisalg, nyt med fin opbakning dog et lille overskud.
 • Der nævnes titler fra 2016, med god fodbold.
 • Der takkes trænere for at skabe et godt miljø hvor det er sjovt at spille  fodbold.
 • Jack, takker af efter 4 år. Men giver ikke slip på alt arbejde, fortsætter med parkering, PR, osv.
 • Der spørges til fyrværkeri-salg, der roses for initiativ. Der skal være bedre avance. Hvad er acceptabel avance? Kan man købe en container der også bruges til marked?
  • Der skal gerne nedsættes en gruppe der har ansvaret.
  • Hvorfor falder pige medlemmer? Kontra landsplan hvor det boomer. Flere piger på efterskole, men de kommer forhåbentlig tilbage.
  • Beretningen blev godkendt

 1.   Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Der er mindre indtjening fra årets pølsesalg.
 • Kontingent er flytte til indbetaling forår fra 2017, derfor mindre indbetaling 2016.
 • Der er investeret i borde/bænke-sæt, opkridtervogn, indkøbt bolde og mål.
 • Markeds indtægter/udgifter er splittet op fra 2015 til 2016.
 • Øget tilskud fra kommunen, sandsynligvis pga yngre medlemmer.
 • Juniortur -der skal laves aktiviteter for indtjening. Fantastisk tur.
  • Der bekræftes hvorfor næste tur er i 2018. Pga en årgang ekstra med sidste gang.
 • Spare på markedsfesten, ikke nødvendigvis betale for ledsager.
 • Forslag til at finde på nyt i “pølseteltet” - måske burgere. Vær opmærksom på arbejdsopgaven.
 • Regnskabet blev godkendt

 1.   Behandling af forslag
  Der er ingen indkomne forslag.

 2.   Valg af bestyrelse og suppleanter
 • På valg
  • Ulla Modtager ikke genvalg
  • Heidi Modtager ikke genvalg
  • Poul Erik Modtager genvalg
  • Jack Er ikke på valg, men udtræder
  • Torben Er ikke på valg
  • Forslag til nye
  • Karina
  • Rico Lausten
  • Karina, Rico og Poul Erik er valgt.
  • Casper, Bjarne og Jesper forsøger at finde det sidste medlem til bestyrelsen (for et år). Vender tilbage til Poul Erik senest i uge 7. Ellers ekstraordinær generalforsamling.
  • Suppleanter er valgt: Leif B
  • Generalforsamlingen godkender valget.

 1.   Valg af revisor
 • Forslag er HC og Jens M
 • Generalforsamlingen har genvalgt.

 1.   Eventuelt
 • Der opfordres til at tjekke på hvem der skal betale hvad?
 • Kræse for kommune medarbejdere.
 • Spørg støtteforeningen om bidrag.
 • Gå i dialog med Poul halinspektør. Hvilke ønsker og forventninger
 • Tak for samarbejdet fra KFUM idræt, v. Ole Velo
 • Status på trøjer? - Der skal komme nye trøjer til ny sæson. Trænerpakker spares væk pga ikke tilfredsstillende resultat.
 • Opfordring til kommunikation på mail til trænere og at bestyrelsen må gerne vise sig. Så trænere føler sig set.