Menu

Generalforsamling 2018

image
Karina Agerskov Chüsler
30. december 2017 kl. 17:04

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912

 

! OPRÅB OG ORIENTERING !

Til spillere, forældre, trænere og andre i og omkring Vorbasse Boldklub

På generalforsamlingen er det muligt at komme med sine input til bestyrelsen og være med til at sætte retningen for klubben og der ved rammerne for bestyrelsen. Det er her man kan lade sig opstille til at komme i bestyrelsen og være med til at fører planerne ud i virkeligheden.

På valg ved kommende generalforsamling er Simon og Torben, begge to modtager ikke genvalg da de begge er flyttet fra byen. Rico vælger også at gå af da han kun spiller oldboys og ingen børn har i klubben, der må være nogle der har mere tilknytning til klubben der kan tage en tørn.

Derfor er det nu at der skal gøres et forarbejde blandt klubbens medlemmer for at finde nogle nye kandidater, så bestyrelsen kan blive fuldtallig.

Der må sidde nogle medlemmer eller forældre der har lyst til at Boldklubben skal føres videre, dette er svært at opretholde hvis bestyrelsen ikke bliver fuldtallig.

Tilbage i bestyrelsen er på nuværende tidspunkt Poul Erik & Karina, så der SKAL nye kræfter til for at fortsætte! Næste periode kræver en fuldtallig bestyrelse!!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Vorbasse Boldklub”

Vorbasse Boldklub af 1912 er en fodboldklub i udvikling drevet af frivillige kræfter. Bestyrelsen har seriøs brug for nye frivillige kræfter. Du kan også blive en del af fodbold fællesskabet og være med til at udvikle Vorbasse Boldklub for klubbens piger/drenge, børn/unge, senior og oldboys spillere. Om du er fodbold “nørd” eller ej er ligegyldigt, eneste forudsætning er, at du ønsker at bidrage med frivilligt foreningsarbejde.

 

Tirsdag d. 30. januar 2018 afholder Vorbasse Boldklub ordinære generalforsamling i Vorbasse Fritidscenter kl. 19.00

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail vbk1912@gmail.com

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og skrift fører
  2. Aflæggelse af formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Valg af bestyrelse:

Torben Due Pedersen (modtager ikke genvalg)

Poul Erik Jessen (ikke på valg)

Karina Agerskov Chüsler (ikke på valg)

Rico Laustsen (udtræder)

Simon Starup (modtager ikke genvalg)