Menu

Indkaldelse Ordinær Generalforsamling 2017

image
08. januar 2017 kl. 13:00

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912

Vorbasse Boldklub af 1912 er en fodboldklub i udvikling drevet af frivillige kræfter. Bestyrelsen har brug for nye frivillige kræfter. Du kan også blive en del af fodbold fællesskabet og være med til at udvikle Vorbasse Boldklubs fodbold oplevelser for klubbens piger og drenge, børne, unge, senior og oldboys medlemmer. Om du er fodbold “nørd” eller ej er ligegyldigt, eneste forudsætning er, at du ønsker at bidrage med frivilligt foreningsarbejde.

Mandag d. 30. januar 2017 afholder Vorbasse Boldklub ordinære generalforsamling i Vorbasse Fritidscenter kl. 19.00

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail vbk1912@gmail.com

Dagsorden iflg vedtægterne:

  1.   Valg af dirigent og skriftfører
  2.   Aflæggelse af formandens beretning
  3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4.   Behandling af forslag
  5.   Valg af bestyrelse og suppleanter
  6.   Valg af revisor
  7.   Eventuelt

Valg af bestyrelse:

Jack Bejer Pedersen ( udtræder )

Poul Erik Jessen ( er på valg )

Torben Due Pedersen ( ikke på valg )

Heidi Juhl ( modtager ikke genvalg )

Ulla Ebbesen ( modtager ikke genvalg )