Menu

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912

image
15. november 2018 kl. 00:47
Generalforsamling 2018

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912 - 2019

 

Til spillere, forældre, trænere og andre i og omkring Vorbasse Boldklub

I indbydes hermed til generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912. På generalforsamling er det muligt at komme med ideer, ris og ros til den siddende bestyrelse, samt opstille til den kommende bestyrelse.

Det har været et år med mange spændende opgaver og udfordringer, men der er stadig meget der kan tages op, ændres og gøres bedre samt nye opgaver der kommer.

 

Vorbasse Boldklub af 1912 er en fodboldklub i udvikling drevet af frivillige kræfter. Bestyrelsen har seriøs brug for nye frivillige kræfter. Du kan også blive en del af fodbold fællesskabet og være med til at udvikle Vorbasse Boldklub for klubbens piger/drenge, børn/unge, senior og oldboys spillere. Om du er fodbold “nørd” eller ej er ligegyldigt, eneste forudsætning er, at du ønsker at bidrage med frivilligt foreningsarbejde.

 

Tirsdag d. 29. januar 2019 afholder Vorbasse Boldklub ordinære generalforsamling i Vorbasse Fritidscenter kl. 19.00

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail formandvbk1912@gmail.com

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og skrift fører
  2. Aflæggelse af formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Valg af bestyrelse:

Poul Erik Jessen (Modtager genvalg)

Karina Agerskov Chüsler (modtager ikke genvalg)

Carsten Hesel Rasmussen (ikke på valg)

Bjarne Kring (ikke på valg)

Carsten Holmgaard (Modtager genvalg)