Menu

Indkaldelse Ordinær Generalforsamling 2021

image
24. oktober 2021 kl. 17:18

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912

Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 19:00 i Vorbasse Fritidscenter

Til byens spillere, forældre, trænere og alle med interesse i, at udvikle Vorbasse Boldklub til gavn for byens piger og drenge, børn, unge, voksne og senior.

I indbydes hermed til generalforsamling i Vorbasse Boldklub af 1912. På generalforsamling er det muligt at komme med ideer, ris og ros til den siddende bestyrelse, samt at opstille til den kommende bestyrelse. Du er velkommen.

Vorbasse Boldklub af 1912 er en fodboldklub som ønsker udvikling og forankring bredt i lokalsamfundet, drevet af frivillige kræfter. Du kan også blive en del af fodbold fællesskabet og være med til at udvikle Vorbasse Boldklub.

Hvad enten du ønsker at være frivillig et par gange om året eller mere, du er altid velkommen. Om du er fodbold “nørd” eller ej er ligegyldigt, eneste forudsætning er, at du ønsker at bidrage med frivilligt foreningsarbejde. Og et godt sted at blive klogere på Vorbasse Boldklub er til generalforsamlingen, - velmødt, vi glæder os til at se dig.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på mail formandvbk1912@gmail.com

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og skrift fører
  2. Aflæggelse af formandens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Behandling af forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt
Luk